En lang udviklingsrejse

At blive spirituel har for mig ikke været noget, der skete fra den ene dag til den anden. Det har været en lang udviklingsrejse, og denne rejse vil fortsætte, til min krop en dag er træt af dage.

Det har været en udfordring, det har været hårdt, og det har ofte været ensomt, fordi jeg havde oplevelsen af, at det var mig, der var mærkelig – at jeg ikke kunne falde ind som alle andre, og at jeg oplevede andre ting end andre.

Vi er kærlighed

Set fra mit perspektiv er vi alle spirituelle – vi kommer fra kærligheden og med kærligheden, bliver født ind i en familie og en kultur, der gør alt, hvad de kan, for at passe på det lille nyfødte barn. Det, der bliver gjort, optager vi som børn i vores underbevidsthed, og den kommer til at få stor betydning for resten af vores liv – hvis vi ikke gør noget for at udvikle vores bevidsthed.

En af de ting, vi får lagt ind som et program i vores underbevidsthed, er, at vi er adskilte fra hinanden, at vi er alene og ikke hænger sammen med nogen eller noget.

De 5 sanser afgør din virkelighed

Grunden til, at det sker, er, at vi stoler 100% på vores 5 sanser, som kun ser en meget lille del af universet, fordi vores sanser er meget langsommelige – derfor opfatter vi kun et lille udsnit af det, der foregår omkring os.

Alt er bevidsthed

Der er mange universelle principper, men der er 3 basale universelle principper – principper, der er evige, og som aldrig forandrer sig. De har altid eksisteret og vil altid eksistere. De principper skal du øve dig i at mærke med din krop.

Det første princip er, at alt er bevidsthed. De to andre principper gennemgår jeg senere i nye blogindlæg.

Vi er en del af den universelle intelligens, og det betyder, at du er en sjæl, der kommer fra universet, som er ren kærlighed, og som bliver født ind i en krop. Når denne krop er blevet gammel og slidt, dør den, og din sjæl går tilbage til universet.

For mig betyder det, at vi alle er en del af hinanden, og alt er bevidsthed. Det betyder, at alt, hvad vi ser og oplever i den fysiske verden, har sin oprindelse i den usynlige, mentale virkelighed.

Din bevidsthed er en del af den universelle bevidsthed, og alt, hvad du ser omkring dig, er en manifestation af den universelle bevidsthed.

Hvis du – ligesom jeg – i mange år har levet dit liv ud fra opfattelsen af, at du er alene og adskilt fra andre, bliver du ikke fra det ene øjeblik til det andet en bevidst del af den universelle bevidsthed – det er noget, du skal arbejde med og mærke i dig selv.

Hjertevisdom

Der er forskel på hjerneviden og hjertevisdom – og selvom du forstår det med din hjerne, betyder det ikke, at du lever det. Det gør du først, når du har transformeret det til hjertevisdom.

Sådan kommer du i gang med at mærke, at du er en del af universet

I mange år har jeg vidst, at alt er bevidsthed – men jeg har ikke levet det. Det viser sig bl.a. i måden, jeg har behandlet andre mennesker på, måden, jeg har behandlet mig selv på, og måden, jeg har behandlet Moder Jord på.

Mit mindset har fortalt mig, at jeg var adskilt fra alt, og at jeg var alene – så hvordan kunne jeg begynde at leve efter det, min hjerne vidste? – nemlig at alt er bevidsthed.

Jeg begyndte at meditere

Gennem meditation kommer jeg i kontakt med universet, og universet kommer i kontakt med mig. ”De” står og venter på os, men så længe vi drøner rundt og har travlt med at gøre ting, kan de budskaber, der venter på dig, ikke komme igennem. Når du begynder at meditere eller at dyrke stilhed, vil du opdage, at der er kontakt – ikke lige med det sammen, men efter kort tid vil du opleve det.

Sådan gør du:

  • Afsæt 5-15 minutter hver anden dag til at meditere – helst om morgenen, inden du bliver forstyrret af telefon, børn, kæreste, og hvad der ellers banker på tidligt om morgenen
  • I begyndelsen vil du tænke – det er spild af tid, det får jeg ikke noget ud af – men hold ud – pludselig en dag kan du mærke en forskel.

  • Når du bliver forstyrret af alle mulige tanker – for det gør du – så hav fokus på dit åndedræt og tæl ned fra 25 til nul. Hver gang du tænker på noget andet, begynder du forfra. Denne øvelse har virket for mig
  • Lav et smukt rum for dig selv, det kan være et værelse, det kan være din terrasse, din bil eller hvor du kan komme til det. Lav forskellige ritualer, som du kan have med alle vegne – det er med til at fortælle din krop og din sjæl, at nu begynder du at meditere

Meditation er for mig den mest grundlæggende form for selvkærlighed – at tillade mig selv stilheden og forbindelsen til universet, giver en fantastisk ro og afklarethed.Drømmer du om et bedre forhold til dine penge? Kan du mærke, at der er noget inden i dig, der kalder på dig? Så kontakt mig på lone@lone-eriksen.dk eller ring til mig 29 91 63 76